Byggeriets faser

Gult konstruktions ikon

Det indledende møde

Det er vigtigt at få etableret et godt samarbejde fra start.
Dette gælder både med udveksling af:
informationsniveauer, aftaler, kontrakter, og projekteringsmateriale.

Det vigtigt at føle sig tryg med arkitektens vejledning og rådgivning.

 

Skitseringsfasen

I denne faser er det yderst nødvendigt at man for alle ønsker og behov fremstillet, og eventuelt ned på papir eller endnu bedre direkte ind i et 3D program.

Som i kan se på billedet nedenfor, er det vigtigt at få etableret hvor skelgrænserne går, hvor de oprindeligt var sat, og hvordan de kan flytte sig over en årrække.

Så det gælder om at finde et arkitektfirma der har styr på disse processer, og det er vi faktisk eksperter i.

 

Projekteringsfasen

I denne fase, for følgende materiale en opgradering:

– Situationsplan
– Plantegninger (Kælder, stue, 1.sal. mm.)
– Opstalter (Nord/Syd/Øst/vest)
– Snit på kryds og tværs af byggeriet

Men samtidig leveres der alt nødvendigt materiale for at
opnå en kommunegodkendelse. 

Lokation et set fra oven
Historisk data
Matrikel fil med landskab

hovedprojektfasen

Her detaljeres tegningsmateriale i sådan en grad, at håndværkere kan bruge tegningsmaterialet som en brugsanvisning til både opbyggelsen af konstruktionerne, og sammensætningerne.

Alt efter hvilken type projekt det er, hører der er også andre ansvarsområder til, som energirammer, bærerne konstruktionsdokumentering og meget mere. 

udførelsesfasen

Byggeriet meldes i byg og miljø eller anden vej, så kommuen er opmærksom på at byggeriet påbegyndes, det er desuden bygherrens ansvar at gældende regler overholdes iht. byggereglementet, blot for at nævne et par punkter

– En sikker arbejdsplads for håndværkerne, med ordenlige forhold
– Bortskaffelse og sortering af materialer
– Den generelle byggelovgivning i bygningsreglementet

Det vil vi selvfølgelig guide jer igennem bedst muligt, så i får en så overskuelig oplevelse som overhoved muligt.

 

Eftersyn af byggeriet

Denne del er ekstremt vigtig, vi anbefaler altid en uvillig
byggesagkyndig til eftersyn, heraf:
– 1 års eftersyn
– 5 års eftersyn
Dette er de typiske eftersyn man laver, man er velkommen til at lave flere, men det er et krav at lave et 1års og et 5års eftersyn af byggeriet, hvor man gennemgår alt der kan gennemgås heraf standen af byggeriet og de aftalte ydelser som skulle være udarbejdet. 

 

inden der bygges

inden der bygges, skal der forelægge de relevante tilladelser som understøtter jeres fremtidige arbejde.

Skal i lave nyt hus, så skal i have en byggetilladelse.

Skal i lave indkørsel og fortov til jeres grund, så skal i have en tilladelse fra vejdirektoratet.

som bygherre hænger i på ansvaret, om så i mener det er tømrer, murer eller en andens fejl. derfor er det vigtigt at have styr på sin lovgivning.

det hjælper vi jer selvfølgelig med.

har i brug for en rådgiver?

Relaterede problemstillinger

Gravko

Pilotering

Det ikke altid “bare” at ligge et fundament, sommetider skal der piloteres først, så der bliver lagt pæl fundament i jeres grund, dette vil skabe grundlag for støbningen efterfølgende.
Der skal desuden oftest piloteres hvis man har højt grundvand.

Rundsav

tilskæringer

Skal i eventuelt have nye døre og vinduer, er det en god ting at få en professionel til at måle op, så han står med ansvaret for jeres vinduer og døre passer. En tømrer er derfor god til at stå med det, da han kan lave tilpassede rammeløsninger

Lastbil med cementblander

Støbning

Når der støbes fundament, gulve, svømmingpool eller andet.
Skal man være opmærksom på tørringstider, det ikke u normalt at der går 21 dage med at en konstruktion skal tørre op, og der kan altså ikke nødvendigvis komme andre til imens.